Visualització de contingut web

Accions, programes i materials educatius desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre

ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE (ACCESSOS DIRECTES)

ORDRE 60/2016, de 23 de setembre. Bases reguladores de les subvencions destinades a accions, programes i materials educatius desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre

ORDRE 60/2016, de 23 de setembre

CONVOCATORIA D'ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2017-2018

RESOLUCIÓ DE 25 D'OCTUBRE DE 2018

RESOLUCIÓ DE 25 D'OCTUBRE DE 2018

RESOLUCIÓ PROVISONAL DE 14 DE SETEMBRE DE 2018 (Publicada en web: 14/09/2018)

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 14 DE SETEMBRE DE 2018

LLISTAT D'ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS ESTIMATS I DESESTIMATS

REQUERIMENT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ (Termini: Del 16 al 27 de juliol, ambdós inclosos)

REQUERIMENT D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ

LLISTAT D'ENTITATS QUE HAN D'ESMENAR DOCUMENTACIÓ

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2018. Subvencions a accions, programaes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2018

Presentació de sol·licituds (Termini: del 30 de maig al 12 de juny de 2018, ambdós inclosos)

CONVOCATORIA D'ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2016-2017

CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2016-2017

RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ TERMINI DE JUSTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

(Publicada en web el 22/11/2017)

RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ TERMINI JUSTIFICACIÓ DE 20 DE NOVEMBRE DE 2017

COMPTE JUSTIFICATIU

 • Model compte justificatiu valors

 • Les entitats beneficiàries percebran la subvenció atorgada després de la rendició del compte justificatiu simplificat.

  A aquest efecte, enviaran al Servei d'Innovació i Qualitat, de la Direcció general de Política Educativa, de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, el compte justificatiu simplificat, segons el model publicat en la web i d'acord amb el que es disposa en el resolc onze de la convocatòria.


  Les factures i justificants de pagament de les despeses declarades, originals o còpies autèntiques, hauran d'haver sigut emeses i pagades amb anterioritat al 30 de novembre de 2017.


  Els documents justificatius podran presentar-se segons el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques fins al 5 de desembre de 2017 i preferentment en:


  Alacant:
  Oficina PROP o registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Alacant situat en C/ Carratalà , 47. 03007 Alacant/Alacant.


  Castelló:
  Oficina PROP o registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Castelló situat en Av. Del Mar, 23. 12003 Castelló de la Plana/Castelló de la Plana.


  València:
  Registre general de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - València, situat en Av. Campanar, 32. 46015 València/València

RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

(Publicada en web el 22/11/2017)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE 21 DE NOVEMBRE DE 2017

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

(Publicada en web el 22/11/2017)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE 21 DE NOVEMBRE DE 2017

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

RESOLUCIÓ PROVISIONALCONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 2 D'OCTUBRE DE 2017

RELACIÓ PROVISIONAL D'ENTITATS

REQUERIMENT D'ESMENA CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

REQUERIMENT D'ESMENA

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A ESMENAR

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017. Subvencions a accions i programes transversas que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 16 al 29 de juny de 2017, ambdós inclosos)

Presentació de sol·licituds

CONVOCATÒRIA DE MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2016-2017

RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONVOCATÒRIA DE MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

(Publicada en web el 23/11/2017)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

COMPTE JUSTIFICATIU

 • Model compte justificatiu materials

 • Les entitats beneficiàries percebran la subvenció atorgada després de la rendició del compte justificatiu simplificat.

  A aquest efecte, enviaran al Servei d'Innovació i Qualitat, de la Direcció general de Política Educativa, de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, el compte justificatiu simplificat, segons el model publicat en la web i d'acord amb el que es disposa en el resolc onze de la convocatòria.


  Les factures i justificants de pagament de les despeses declarades, originals o còpies autèntiques, hauran d'haver sigut emeses i pagades amb anterioritat al 30 de novembre de 2017.


  Els documents justificatius podran presentar-se segons el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques fins al 5 de desembre de 2017 i preferentment en:


  Alacant:
  Oficina PROP o registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Alacant situat en C/ Carratalà , 47. 03007 Alacant/Alacant.


  Castelló:
  Oficina PROP o registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Castelló situat en Av. Del Mar, 23. 12003 Castelló de la Plana/Castelló de la Plana.


  València:
  Registre general de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - València, situat en Av. Campanar, 32. 46015 València/València.

RESOLUCIÓ PROVISIONAL CONVOCATÒRIA DE MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 2 D'OCTUBRE DE 2017

RELACIÓ PROVISIONAL D'ENTITATS

REQUERIMENT D'ESMENA CONVOCATÒRIA DE MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

REQUERIMENT D'ESMENA

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A ESMENAR

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017. Subvencions a materials educatius innovadors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 16 al 29 de juny de 2017, ambdós inclosos)

Presentació de sol·licituds

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS  DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2016-2017

RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ TERMINI DE JUSTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

((Publicada en web el 22/11/2017)

RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ TERMINI JUSTIFICACIÓ DE 20 DE NOVEMBRE DE 2017

COMPTE JUSTIFICATIU

 • Model compte justificatiu intercultural

 • Les entitats beneficiàries percebran la subvenció atorgada després de la rendició del compte justificatiu simplificat.

  A aquest efecte, enviaran al Servei d'Innovació i Qualitat, de la Direcció general de Política Educativa, de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, el compte justificatiu simplificat, segons el model publicat en la web i d'acord amb el que es disposa en el resolc onze de la convocatòria.


  Les factures i justificants de pagament de les despeses declarades, originals o còpies autèntiques, hauran d'haver sigut emeses i pagades amb anterioritat al 30 de novembre de 2017.


  Els documents justificatius podran presentar-se segons el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques fins al 5 de desembre de 2017 i preferentment en:


  Alacant:
  Oficina PROP o registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Alacant situat en C/ Carratalà , 47. 03007 Alacant/Alacant.


  Castelló:
  Oficina PROP o registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Castelló situat en Av. Del Mar, 23. 12003 Castelló de la Plana/Castelló de la Plana.


  València:
  Registre general de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - València, situat en Av. Campanar, 32. 46015 València/València

RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

(Publicada en web el 22/11/2017)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE 21 DE NOVEMBRE DE 2017

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

RESOLUCIÓ PROVISIONAL CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS  DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 2 D'OCTUBRE DE 2017

RELACIÓ PROVISIONAL D'ENTITATS

REQUERIMENT D'ESMENA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS  DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

REQUERIMENT D'ESMENA

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A ESMENAR

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS

 

CONVOCATÒRIA D'ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS DESENVOLUPATS PERR ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2015-2016

CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2015-2016

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2016

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

 

RELACIÓ PROVISIONAL I FASE D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ (Termini: Del 9 al 22 de desembre de 2016, ambdós inclosos)

RELACIÓN PROVISIONAL

RELACIÓ PROVISIONAL D'ENTITATS

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 31 d'octubre al 14 de novembre de 2016, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2016

Annexos

 • Annex I (Sol·licitud de subvenció per a accions i programes transversals)

 • Annex II (Compte justificatiu simplifcat d'accions i programes transversals)

 • Annex III (Model de domiciliació bancària)

CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2015-2016

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2016

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

 

RELACIÓ PROVISIONAL I FASE D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ (Termini: Del 9 al 22 de desembre de 2016, ambdós inclosos)

RELACIÓ PROVISIONAL

RELACIÓ PROVISIONAL D'ENTITATS

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 26 d'octubre al 9 de novembre de 2016, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2016

Annexos

 • Annex I (Sol·licitud de subvenció per a accions i programes educatius innovadors)

 • Annex II (Compte justificatiu simplificat d'accions i programes  educatius innovadors)

 • Anenx III (Model de domiciliació bancària)

CONVOCATÒRIA DE MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE 2015-2016

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2016

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

 

RELACIÓ PROVISIONAL I FASE D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ (Termini: Del 5 al 20 de desembre de 2016, ambdós inclosos)

RELACIÓ PROVISIONAL

RELACIÓ PROVISIONAL D'ENTITATS

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 24 d'octubre al 7 de novembre de 2016, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2016

Annexos

 • Annex I (Sol·licitud de subvenció per a materials educatius innovadors)

 • Annex II (Compte justificatiu simplifcat del material educatiu innovador)

 • Annex III (Model de domiciliació bancaria)

 

NORMATIVA EN TRAMITACIÓ

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2016. Tràmit d'informació pública. Bases reguladores de les subvencions destinades a accions, programes i materials educatius

PROJECTE D'ORDRE. Bases reguladores de les subvencions destinades a accions, programes i materiales educatius