ACTIVITATS D'EDUCACIÓ VIAL

ACTIVITATS D'EDUCACIÓ VIÀRIA

Espai destinat a la difusió d'activitats d'Educació Vial que duen a terme els centres educatius i altres organismes com la DGT.

Actuacions previstes per a 2018. Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Actuacions en Educació Vial previstes per a 2018

Col·laboració amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Informació Programa PRELAT

Escola de Seguretat Vial "CircuitValencia"

Escola de Seguretat Vial "CircuitValencia"

Projectes de centres

Projectes de centres

Pàgina web de la DGT

Recursos didàctics curriculars
Recursos didàctics per a altres àmbits d'intervenció

Campanya de divulgació
Campanya de divulgació
Campanya de divulgació

Revista

Camí Escolar Segur