Visualització de contingut web

Proves lliures per a l'obtenció del títol de Batxillerat

La prova preveu una convocatòria per curs acadèmic. El termini d'inscripció en la prova i de la seua realització serà determinat mitjançant una resolució de la direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica, que publicarà la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Així mateix, aquesta direcció general publicarà la convocatòria en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'educació i en tots aquells mitjans que en permeten la difusió.

 

ESTRUCTURA DE LA PROVA

Exercici 1

Valencià: Llengua i Literatura I i II

Exercici 2

Llengua i Literatura Castellana I i II

Exercici 3

Primera Llengua Estrangera I i II: Anglés, Francés, Italià o Alemany

Exercici 4

Filosofia / Història d'Espanya

Modalitat de Ciències

Exercici 5

Matemàtiques I i II

Exercicis 6 i 7

1(a triar-ne 2)

Física i Química / Física

Física i Química / Química

Física i Química / Biologia

Biologia i Geologia / Biologia

Biologia i Geologia / Geologia

Biologia i Geologia / Química

Dibuix Tècnic I i II

Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials

Exercici 5

(a triar-ne 1)

Llatí I i II

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I i II

Exercicis 6 i 7

1(a triar-ne 2)


 

 

Grec I i II

Economia / Economia de l'Empresa

Història del Món Contemporani / Geografia

Història del Món Contemporani / Història de l'Art

Història del Món Contemporani / Història de la Filosofia

Literatura Universal / Geografia

Literatura Universal / Història de l'Art

Literatura Universal / Història de la Filosofia

Modalitat d'Arts

Exercici 5

Fonaments de l'Art I i II

Exercicis 6 i 7

1(a triar-ne 2)

Cultura Audiovisual I i II

Història del Món Contemporani / Arts Escèniques

Història del Món Contemporani / Disseny

Literatura Universal / Arts Escèniques

Literatura Universal / Disseny

Exercicis 8

1 (a triar-ne 1)

Segona Llengua Estrangera I i II

Anatomia Aplicada / Ciències de la Terra i del Mediambient

Tecnologia Industrial I i II

2Cultura Científica / Història de la Filosofia

Cultura Científica / Psicologia

Anàlisi Musical I i II

Dibuix Artístic I i II

 

1 En els exercicis 6 i 7, la persona participant ha de triar dos exercicis en els quals no aparega repetida una mateixa matèria.

2 Només es podrà triar Cultura Científica / Història de la Filosofia en els casos en què la persona participant no s'haja examinat de la matèria d'Història de la Filosofia en els exercicis 6 i 7 de la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials.