Visualització de contingut web

L'EVOLUCIÓ DE LA CIUTAT

La ciutat, en el segle I, queda organitzada incloent el riu Palància, travessat per un pont. Des d'allí s'entrava en la part baixa del municipi, on l'espai urbà estava envoltat a l'àrea nord-oriental per un cinturó de necròpolis. En un nivell superior es disposava la plataforma on es construïx el Teatre, i en un nivell encara més elevat s'ubicava el Fòrum, fet que produïa un efecte monumental que devia ser visible des de la Via Augusta. 

 

 

La construcció del Circ, datat de mitjan segle II, trenca este esquema urbanístic. S'abandona el centre municipal a la terrassa superior del Castell i el centre cívic es trasllada a l'àrea nord de la ciutat, pervivint una organització urbana ben definida però distinta de l'altoimperial.
 
Símptoma de la seua decadència en el segle VI és la pèrdua del seu nom històric —Saguntum— i l'ús de la denominació de Morvedre (murus veteris), que al·ludix a l'existència d'edificis antics.