Visualització de contingut web

LA VIDA DOMÈSTICA

Els objectes quotidians dedicats a la neteja i indumentària personal, les joies, els jocs de taula i els elements musicals i artesanals, com hams i peses de teler, ens permeten recompondre fragmentàriament la vida privada dels ciutadans. La importació de vaixelles fines de taula s'inicia durant els segles V i IV aC. En este moment es produïx una arribada important de material de procedència hel·lènica, com les ceràmiques àtiques. Les produccions de vernís negre, procedents de la Campània, al sud d'Itàlia, arriben massivament a Sagunt a partir del segle III aC. Però serà la implantació en el mercat de l'Imperi de la terra sigil·lada, relacionada amb l'auge del tràfic marítim, la que permetrà disposar dels servicis de taula procedents de terrisseries itàliques, gàl·liques i hispàniques.

La ceràmica comuna està present en contenidors de líquids que formen part de les cuines i en les lluernes per a il·luminar les cases.

LA VIDA MÀGICA

A la muntanya del Castell es van trobar quatre malediccions, denominades en llatí defixiones. Es tractava de peces de plom que les persones entregaven als déus infernals per mitjà d'un acte màgic per a venjar-se o alliberar-se dels enemics, per a obligar-los a fer una cosa o per a obtindre alguna cosa d'algú (diners, amor, favors, defensa). Una és contra els lladres; una altra, de caràcter amatori, té forma de peu esquerre i va aparéixer doblegada en sis plecs i amb una moneda amb la inscripció Iudea Capta, datada en el segle I. Una altra, amb forma d'animal, esmenta Jau, Iahvé, i permet pensar en la presència primerenca de jueus a la península Ibèrica, ja que pot datar-se al final del segle I.