Visualització de contingut web

Cos de Mestres - Adjudicació Funcionaris de Carrera

Primera fase. Confirmació de destí

  • Resolució
  • No hi ha cap docent del cos de Mestres que hi hagi confirmat destí

Segona fase. Adjudicació general d'inici de curs

Llistats definitius

El personal funcionari de carrera que haja de triar entre dos cossos docents als efectes de sol·licitar excedència, haurà de presentar la sol·licitud en la Direcció Territorial corresponent abans del 15 d'agost de 2018.

Credencial