Visualització de contingut web

Mestres 2018 - Admesos i Exclosos

1. Llistats provisionals de persones aspirants admeses i excloses

[Fecha Pub. 10/05/2018]

 

Reclamacions

Les persones aspirants excloses disposen d'un termini de deu dies hàbils, de l'11 al 24 de maig de 2018, (ambdós inclosos ) comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a poder esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió. Així mateix aquelles persones aspirants que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals podran manifestar-ho en el mateix termini.

Les reclamacions s'han d'adreçar a la Direcció General de Centres i Personal Docent, i presentar per via telemàtica a la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, https://www.sede.gva.es, o a l'enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/oposiciones

 

Documentació i Informació

Suport tècnic i incidències:

generalitat_en_red@gva.es

Telèfon CAU: 961040504

 

Accés a la reclamació telemàtica