Visualització de contingut web

Convocatòria professors de Religió Catòlica.

Presentació d'instàncies

El termini de presentació d'instàncies i documentació per a la convocatòria publicada amb la present resolució serà de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Totes les condicions exigides i els mèrits al·legats han d'estar complits o reconeguts en la data de terminació del termini de presentació d'instàncies, i s'acreditaran documentalment amb la instància de participació.

Qualsevol dada omesa o consignada erròniament per l'interessat no podrà ser invocada per este a l'efecte de futures reclamacions ni considerar per este motiu lesionats els seus interessos i drets.

No seran tinguts en compte els mèrits no invocats en les sol·licituds, ni tampoc aquells que no es justifiquen documentalment durant el termini de la seua presentació.

El sol·licitant podrà desistir de la seua sol·licitud de participació en el procediment dins del termini de presentació de sol·licituds, que és de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Podran renunciar als destins obtinguts en el termini de 5 dies hàbils donat per a la reclamació a la resolució provisional de destins, si no es fa en este termini ja no podran renunciar-hi.

Petició Telemàtica

La presentació de sol·licituds serà telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. El termini de petició telemàtica serà des de les 00:00 hores del 2 de maig de 2014 fins a les 23:59 hores del 19 de maig de 2014.

No s'acceptaran instàncies presentades en cap registre físic.

Per a accedir a l'aplicació l'usuari haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s'ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l'establida per vosté en el procés de validació.

Termini finalitzat => Accés a Petició Telemàtica