Visualització de contingut web

Formació Professional 2017 (Ingrés) - Criteris d'Avaluació


AVÍS IMPORTANT A LES PERSONES ASPIRANTS A L'ESPECIALITAT DE PERRUQUERIA DEL COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Les persones aspirants que participen en el procés selectiu del cos de profesosores tècnics de Formació Professional, especialitat PERRUQUERIA, hauran d'acudir per la realització de la PROVA PRÀCTICA a:

LLOC: IES EL CABANYAL
Camí del Cabanyal, 19
46022 València

Data: 4/07/2017
Hora: 9:00 h

[Data publicació: 28/06/2017]