Visualització de contingut web

Obtenció de la Credencial

Obtenció de la credencial

Per a descarregar la credencial de nomenament de funcionari interí haurà de marcar "Accés a petició telemàtica" en Adjudicacions contínues > Mestres > Convocatòria i Petició Telemàtica, si es tracta del cos de mestres, i en Adjudicacions contínues > Cos de Secundària i altres Cossos > Convocatòria i Petició Telemàtica, per a secundària i altres cossos.

Quan ingresse el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir.

Davant de qualsevol problema deurà dirigirse a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

 

Instrucció sobre la presentació de la documentació i alta en nòmina

Termini de presentació

El termini de presentació de la documentació i alta en nòmina s'ajorna des del dia 6 de setembre de 2018 fins al dia 30 de juny de 2019.

Accés al tràmit telemàtic de Presentació de documentació i alta en nòmina