Visualització de contingut web

Documentació sobre les adjudicacions de llocs de difícil cobertura

Obtenció de la Credencial

Per a descarregar la credencial de nomenament de funcionari interí haurà de marcar "Accés a petició telemàtica" en Adjudicacions de llocs de difícil cobertura > Convocatòria i Petició Telemàtica.

Quan ingresse el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir.

Davant de qualsevol problema deurà dirigir-se a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

Documentació a presentar en les direccions territorials

Models: