Visualització de contingut web

Documentació sobre les adjudicacions de llocs de difícil cobertura

Obtenció de la Credencial

Per a descarregar la credencial de nomenament de funcionari interí haurà de marcar "Accés a petició telemàtica" en Adjudicacions de llocs de difícil cobertura > Convocatòria i Petició Telemàtica.

Quan ingresse el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir.

Davant de qualsevol problema deurà dirigir-se a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

Instrucció sobre la presentació de la documentació i alta en nòmina

Termini de presentació

El termini de presentació de la documentació i alta en nómina s'ajorna des del dia 6 de setembre de 2018 fins al dia 30 de juny de 2019.

Accés al tràmit telemàtic de Presentació de documentació i alta en nòmina