Visualització de contingut web

Arts Plàstiques i Disseny 2017 (Ingrés) - Inscripció

Inscripció: del 20 de maig al 8 de juny, ambdós inclosos.

Termini d'inscripció

El termini d'inscripció serà de 20 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir, del 12 d'abril de 2017 al 2 de maig de 2017.

Sense Firma Digital

RECORDEU QUE PER A FINALITZAR CORRECTAMENT LA INSCRIPCIÓ EN ELS PROCEDIMENTS SELECTIUS, UNA VEGADA REALITZAT EL PAGAMENT EN L'ENTITAT BANCÀRIA, S'HA D'EFECTUAR EL TRÀMIT DE REGISTRE.

Accés a inscripció telemàtica - Termini finalitzat

Amb Firma Digital

Inscripció i abonament de taxes per via telemàtica - Termini finalitzat

Requisits tècnics

  • Sistema Operatiu: Microsoft Windows, Linux (Ubuntu) y Mac OS
  • Navegador: Google Chrome (Chrome 9.0+), Firefox 5+, IE 8+ o Safari 5+
  • Màquina virtual Java 1.6.0_10 o superior
  • Connexió a internet

Suport

Si durant el pagament o registre del tràmit l'aplicació es quedara bloquejada, cal recuperar la sol·licitud des de "La meua Àrea Personal" (veure Guia de l'Usuari), per a evitar duplicitats en el pagament i/o registre.

Suport tècnic i incidències: