Visualització de contingut web

Inspectors Accidentals - Convocatòria

Convocatòria

Queda desconvocada l'adjudicació presencial de llocs per al dia 8 de novembre de 2016 als integrants de la borsa per a l'exercici temporal de llocs de treball del cos d'Inspectors d'Educació.

Participants

Es convoca els aspirants seleccionats en el concurs de mèrits convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017 i als inspectors i inspectores que ocupen actualment llocs qualificats com afectats.

Acte d'adjudicació

L'acte serà presencial i se celebrarà en la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacante en c/ Carratalà 47, el dia 22 d'octubre de 2018.

Els aspirants queden convocats en el següent horari:

  • Adjudicació d'un lloc vacant a les 11:30 hores.
  • Adjudicació d'un lloc vacant afectat a les 11:45 hores.