Visualització de contingut web

Docents de Religió Catòlica - Plantilla

Plantilla de Primària

Protecció de Dades

De conformitat amb el punt 13 de les Instruccions en matèria de plantilles de data 18 de juny de 2018, i publicades les plantilles de docents de religió de primària de les diòcesis de Tortosa, Segorb-Castelló i d'Oriola-Alacant, el professorat de religió disposarà d'un termini de 72 hores, a partir de hui dia 10 de juliol, per a presentar al·legacions a través del següent correu electrònic: incidenciasreligioncatolica@gva.es Transcorregut este termini es publicarà la resolució de les plantilles en la pàgina web d'esta conselleria. Esta publicació servirà de notificació als docents i les docents respecte de les modificacions produïdes en els seus contractes o addendes respecte del curs anterior.

De conformitat amb el punt 13 de les Instruccions en matèria de plantilles de data 18 de juny de 2018, i publicada la plantilla de docents de religió de primària de la diòcesi de València, el professorat de religió d'esta diòcesi, disposarà d'un termini de 72 hores a partir de hui en dia 11 de juliol de 2018, per a presentar al·legacions a través del següent correu electrònic: incidenciasreligioncatolica@gva.es Transcorregut este termini es publicarà la resolució de les plantilles en la pàgina web d'esta conselleria. Esta publicació servirà de notificació als docents i les docents respecte de les modificacions produïdes en els seus contractes o addendes respecte del curs anterior.

Plantilla de Secundària

  • Diòcesi d'Alacant
  • Diòcesi de Castelló
  • Diòcesi de Tortosa
  • Diòcesi de València