Visualització de contingut web

AVÍS

 

Data Avís
21/05/2018

Les persones aspirants al procés selectiu del cos docent de Mestres que figuren en el següent annex podran procedir a la corresponent esmena a través de l'enllaç https://www.sede.gva.es, des de les 16:00 horas del dia 22 de maig de 2018 fins a les 23:59 hores del dia 24 de maig de 2018.
Annex.

16/02/2018

AVÍS: Detectat un error informàtic en la resolució de la convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura, es procedix a publicar un nou llistat que substituïx a l'anterior.

01/02/2017

Es comunica als opositors que se suspenen les intervencions per força major fins a nova convocatòria. Aquesta suspensió s'aplica a partir del dia de la data, afectant les convocatòries dels dies 2 i 3 de febrer.

07/02/2017

Una vegada consultat amb el Servei d'Informàtica d'aquesta Conselleria, les incidències detectades divendres passat 3 de febrer en relació amb la petició telemàtica de llocs de difícil cobertura, se suspén l'acte d'adjudicació previst per a hui dimarts 7 de febrer de 2017. La pròxima convocatòria de llocs de difícil cobertura està prevista per al 10 de febrer de 2017.

 

Novetats

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 22 de maig de 2018 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistes definitives d'integrants de la borsa de treball del cos de Professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat d'Organització i Gestió Comercial.

Participants i lloc adjudicat en funció del requisit lingüístic del procediment d'adjudicació de llocs de difícil cobertura.

Convocatòria d'adjudicació de llocs per a la provisió temporal de llocs de treball del cos d'inspectors d'educació.

Requisits específics i llocs oferits per a l'adjudicació de llocs de difícil cobertura.

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 22 de maig de 2018.

Adjudicació de llocs del 17 de maig de 2018 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 17 de maig de 2018 a les 13 hores.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 17 de maig de 2018 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Actualització Borses de Personal No Docent.

Mostrant 1 - 10 de 93 resultats
Articles per pàgina 10
de 10

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport