D.G. de Innovación Tecnológica Educativa

Preguntes Freqüents dels Centres Educatius respecte a ITACA

Inici > Centres > Aspectes Generals

Aspectes generals

Què és ITACA?

ITACA és el projecte d'innovació tecnològica administrativa per a centres i alumnes de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació. ITACA és un sistema d'informació centralitzat que connecta a tots els membres que formen part del sistema educatiu valencià. ITACA reemplaçarà als actuals GESCEN i ALLEGRO..

Quins beneficis reporta als centres?

 

  • Disposaran de tota la vida acadèmica dels seus alumnes, podent així efectuar una millor adaptació curricular.
  • Podran oferir servicis avançats de relació amb els pares (tutories web, notificacions als pares, ...)
  • Es despreocuparan de les actualitzacions i de mantindre les còpies de seguretat.
  • La Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació els sol·licitarà menys informació, ja que ja pot disposar d'ella a ITACA. Açò és especialment important en el cas de la Programació General Anual (PGA). El centre disposarà d'un esborrany de la seua PGA i deurà, si és el cas, completar la informació necessària per a validar-la.

I els pares?, què és això de les tutories web i les notificacions?

ITACA oferix la possibilitat a pares/mares/tutors de consultar les notes d'exàmens, faltes d'assistència, i avisos de qualsevol tipus per part dels tutors i professorat del centre. La consulta podrà realitzar-se via Internet, amb la possibilitat de subscriure's a esta mateixa informació per e-mail i/o SMS.

Per a que centres?

La posada en marxa d'ITACA s’ha realitzat de manera INTEGRAL per al curs escolar 2009/2010 en tots els centres d'Infantil (amb 2n enllustre) i Primària (i només en estos nivells!).


CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA