D.G. de Innovación Tecnológica Educativa

Preguntes Freqüents dels Centres Educatius respecte a ITACA

Inici > Centres > NIA

Sobre el NIA

La Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, en el seu permanent objectiu de millorar i modernitzar la gestió acadèmica i administrativa dels nostres centres educatius, està desenrotllant una sèrie de nous projectes que permetran dotar dels mitjans més avançats a tots els nostres centres educatius.ç

Un d'estos projectes és el de l'assignació del Número d'Identificació de l'Alumnat (NIA), a tot l'alumnat de la Comunitat que curse estudis no universitaris.

 

Què és el NIA?

El NIA (NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ DE L'ALUMNAT) és un número únic per cada alumne/a, serà sempre el mateix per a tots els nivells i l'acompanyarà al llarg de tota la seua vida acadèmica, consolidant tota la documentació de l'alumne/a en un expedient únic dins del sistema educatiu valencià.

 

Quins beneficis el justifiquen?

El NIA proporciona beneficis molt importants:

  • Permet crear i accedir a l'expedient únic de l'alumnat dins d'ITACA
  • Facilita els processos de matrícula, la sol·licitud de beques, etc.
  • Facilita el seguiment i trasllat acadèmic de l'alumnat dins de la Comunitat Valenciana.
  • Facilita la privacitat i l'anonimat en dictàmens d'escolarització, a nivell disciplinari i en tot tipus d'informes (es pot evitar incloure noms i cognoms)

Els centres només necessitaran el “Número d'Identificació de l'Alumnat” (NIA) per a identificar el seu expedient (fins al moment, els centres havien de sol·licitar el trasllat físic de l'historial acadèmic dels seu alumnat als centres on prèviament havia cursat la seua formació acadèmica). D'esta manera, es facilitaran i s'optimitzaran els procediments com ara trasllats d'expedient, sol·licituds d'ajudes i beques, processos de matrícula, dictàmens d'escolarització, etc.

La targeta del NIA disposa, a més, d'un codi de barres per a la immediata identificació de l'alumnat sense necessitat d'escriure cap dada. D'esta manera, s'agilitzaran notablement processos que actualment poden resultar dificultosos, com és el cas del control d'accés a la biblioteca del centre o al menjador, etc.

 

Com/quan s'assigna el número?, com es repartix?

La Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació va assignar el NIA en els nivells d'Educació Infantil i Primària al llarg del curs escolar 2008-2009 i en el següent curs, es va aplicar en els centres d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius. Actualment ja s'han assignat més de 800.000 NIA en Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius.

Tot l'alumnat dels centres educatius de la Comunitat podrà obtindre el seu NIA en el moment de formalitzar la seua matrícula.  L'emissió de la targeta o document NIA original es realitza des de la Conselleria la primera vegada i es fa arribar al centre. Si posteriorment es deteriora o es perd es podrà obtindre un duplicat en el centre on estiga matriculat en eixe moment.

 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA