D.G. de Innovación Tecnológica Educativa

INSTRUCCIONS PER A ACCEDIR A LA WEB FAMÍLIA I/O SERVICI SMS ITACA

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA WEB FAMILIA Y/O SERVICIO SMS ITACA

El servici SMS estarà actiu per als CENTRES PÚBLICS QUE L'HAGEN OFERIT ALS PARES, MARES o TUTORS LEGALS DEL SEU ALUMNAT.
Condicions (per este orde):
1-Presentació de la sol·licitud de la família en el centre.
2-Gravació de dades i activació SMS en el centre.
3-Enviament alta per part de la família.

El servicio SMS estará activo para los CENTROS PÚBLICOS QUE LO HAYAN OFERTADO A LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES DE SU ALUMNADO.
Condiciones (por este orden):
1-Presentación de la solicitud de la familia en el centro.
2-Grabación de datos y activación SMS en el centro.
3-Envío alta por parte de la familia.

 

Més informació / Más información:

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA