S.G. de Innovación Tecnológica Educativa

ITACA: Web Família

Inici > Pares i Alumnes > Introducció

Introducció

ITACA, el projecte desenrotllat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a modernitzar la gestió administrativa i acadèmica dels centres educatius de la Comunitat Valenciana.

ITACA disposa d’informació amb què “connectar” amb les famílies, ajudant-les a sentir-se millor informades sobre l’evolució educativa dels seus fills i permetent-los establir vies de comunicació alternatives amb el centre.

Què és Web Família?

Web Família és la web (https://familia.edu.gva.es) des de la que els pares o els tutors legals podran vore les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer arribar per esta via de comunicació.

Hi ha pares que per qüestions de treball poden tindre dificultats per a establir una relació estreta amb els professors dels seus fills. Per a ells, esta web suposarà una alternativa molt atractiva amb la qual conciliar el treball i la seua vida familiar.

I per a no haver d’estar pendent de la web, ITACA també permet subscriure’s a ser notificat en l’email quan estiguen disponibles les notes, els fills falten o es retarden en classe, etc.

Quins requeriments de connexió s’exigixen?

Els requeriments són molt bàsics. Qualsevol ordinador amb què es navegue habitualment per Internet és suficient. Els navegadors habituals estan suportats.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA