Beques d'Estudis Universitaris

Beques d'Estudis Universitaris (exempció de taxes)

Inici

Consulta de sol·licituds de beca

Esta pàgina facilita informació sobre l'estat de tramitació d'una sol·licitud de beca. Si desitja fer una consulta teclege el seu NIF o NIE (incloent la lletra) i el curs acadèmic a consultar.


La informació continguda en esta pàgina de consulta és actualitzada periòdicament, a mesura que la informació procedent de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de les universitats és avaluada.

CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, INVESTIGACIó, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA