Foment de l'esport federat i programes de tecnificació esportiva

AJUDES AL FOMENT DE L'ESPORT FEDERAT I PROGRAMES DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA

La convocatòria té per objecte la concessió de subvencions a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana per a garantir l'exercici de les funcions públiques de caràcter administratiu que tenen encomanades per llei, amb el foment de l'esport federat i la col·laboració amb programes de tecnificació esportiva.

Bases Reguladores per a la concessió de subvencions destinades al foment de l'esport federat i programes de tecnificació esportiva

CONVOCATÒRIA I IMPRESOS (Presentació exclusivament telemàtica)

MODELS DE JUSTIFICACIÓ

ADJUDICACIÓ

  • Publicació en el DOGV

APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ a un expedient d'ajudes