Les diferents àrees d'actuació en matèria de política educativa, centres i personal docent, política lingüística i gestió del multilingüisme, formació professional i ensenyaments en règim especials, universitats, investigació i ciència treballen per a garantir la qualitat educativa dels valencians i les valencianes al sistema educatiu valencià.

Les principals línies d'actuació se centren en la dignificació de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats, en un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors dotats de recursos i materials de suport adequats, un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere, una escola humana on el professorat i les comunitats educatives siguen el centre de l'equació, una formació continuada del professorat en recerca permanent de la qualitat educativa, una major estabilitat de les plantilles docents, uns sistemes d'avaluació de rigor, un sistema plurilingüe que òbriga les portes a altres llengües i cultures de forma real i efectiva, i una millora de les infraestructures educatives.

En definitiva, una educació universal, democràtica, oberta i participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i tots.

Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 19 d'octubre de 2017

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació 19 d'octubre de 2017

 

Temes a tractar:

 

  • Resolució protocol atenció sanitària

  • Resolució protocol alumnat nouvingut

  • Protocol salut mental

  • Proposta resolució Unitats Educatives Terapèutiques

  • Esborrany resolució per la qual es convoca la renovació i es determinen criteris d'avaluació del càrrec de director o directora de centres públics

 

Anar a convocatòria


Convocatoria Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
25 juliol 2017
 
Temes a tractar
 
1. Informació OPO.
 
2. Contingut de la convocatòria per a seleccionar el professorat especialista de l'ISEACV.
 
 
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
20 juliol 2017
 
Temes a tractar
 
1. Proposta de Resolució ISEACV per la cual es dicten instruccions per al curs 2017/2018.
 
2. Contingut de la convocatòria per a seleccionar el professorat especialista de l'ISEACV
 
3. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels CEE curs 2017-2018.
 
4. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels SPEs i GPEs autoritzats curs 2017-2018. 
 
5. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques de comunicació i llenguatge curs 2017/18
 
6. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres FPA curs 2017-2018.
 
7. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les EOIs curs 2017-2018.
 
 
Anar a convocatòria.