Secretaria Autonòmica d'Educació

Preparació de les proves

Inici >Preparació de les proves >

Preparació de proves

En esta pàgina trobarà material utilitzable per a preparar-se qualsevol de les proves de nivell de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Dels enllaços que té als diferents apartats pot descarregar-se material que inclou tota la documentació necessària i actualitzada per a la preparació de la prova a la qual es vullga presentar.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA