NOVETATS

Transferència de fons arxivístics a l’Arxiu Històric de la GVA

Transferència de fons arxivístics a l'Arxiu Històric de la GVA

Comité Valencià Disciplina Esportiva, Kelme i Rendició de comptes de les federacions esportives C.V.

L'Arxiu Històric de la Generalitat ha rebut la transferència, des de la Direcció General d'Esport, de tres rellevants fons documentals: Comité Valencià Disciplina Esportiva, Kelme i Rendició de comptes de les federacions esportives C.V.

Les transferències realitzades per l'Administració als arxius històrics comporten, atés els requeriments, un treball associat què fa personal de documentació i arxiu: sanejament dels expedients llevant documentació no-d'arxiu; retirada d'elements que pugen comprometre la preservació; correccions en classificació o en l'ordre de l'expedients així com altres accions per a pal·liar o solucionar pràctiques no adequades o incidents en la documentació; elaboració d'una relació del contingut dels fons segons la normativa i a les característiques aplicades en SAVEX (Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa); adaptació a unitats d'instal·lació normalitzades, etc.

  • Comité Valencià de Disciplina Esportiva (CVDD)

Aquesta documentació comença en 1986 i arriba fins a l'actualitat. Si bé es tracta d'un fons viu, l'actual Comité (ara, Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana, TDCV) treballa des de finals de 2018 únicament amb documentació digital en suport electrònic gràcies als nous processos telemàtics de l'Administració.

L'anteriorment anomenat Comité Valencià de Disciplina Esportiva ha sigut el màxim òrgan de decisió de la Comunitat dins de la via administrativa. Podeu consultar les actuals resolucions dels recursos administratius (disciplinaris i electorals) interposats davant el TDCV en la pàgina del Tribunal de l'Esport.

  • KELME

Aquesta documentació abasta els anys en quins la Generalitat es va fer càrrec de l'ara desaparegut equip ciclista espanyol.

  • Rendició de comptes anuals de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.

Aquesta sèrie conté la rendició de comptes de les federacions, avaluades anualment per la Direcció General de l'Esport, amb la finalitat de ser aquests comptes aprovats i depositats al Registre d'Entitats Esportives. Aquesta rendició de comptes forma part del control i tutela que exerceix la Direcció General de l'Esport d'acord amb la normativa vigent.

Accions contra el l'assetjament i #l'abús fora de joc

Acciones contra el acoso y #abuso fuera de juego

Proyecto impulsado por el Consejo Superior de Deportes, cofinanciado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea con la participación de los gobiernos de Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Italia y Bélgica, para el desarrollo de una plataforma digital dirigida a entidades y organizaciones de deporte base, deportistas, familias, entrenadores y gestores deportivos cuyo objetivo es facilitar herramientas aplicables a la protección de la integridad de los menores en el deporte. Más información en  http://i-protect.eu/

Acciones contra el acoso y #abusofueradejuego