Visualització de contingut web

Servicio de apoyo al deportista CTD Alacant

SERVEIS DE SUPORT A L'ESPORTISTA EN EL CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA D'ALACANT

 

Centre de Tecnificació Esportiva d'Alacant

El Centre de Tecnificació Esportiva d'Alacant està ubicat en la C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó, s/n 03005 – Alacant, telèfons 965 24 00 94 i 965 91 05 72. Està classificat pel Consell Superior d'Esports mitjançant Resolució de 19 de març de 2001 (BOE núm. 130, de 31 de maig de 2001) i posa a disposició de l'esport de competició tots els mitjans materials, humans, tècnics i científics a fi de que els esportistes i les esportistes puguen desenvolupar les seues potencialitats al màxim, aconseguint el més alt nivell esportiu i fomentant la formació integral.

1. Serveis de suport a l'esportista

La missió d'estos Serveis de suport és l'elaboració, realització i anàlisi de proves mèdic-esportives, específiques per a cada esport i així obtindre informació que a l'entrenador o entrenadora li servirà per a un millor seguiment dels seus esportistes i les seues esportistes.

Les proves fonamentalment van dirigides a esportistes que integren els diferents programes de tecnificació esportiva, esportistes d'elit segons els criteris establits en l'Ordre de 23 d'abril de 2007 per la qual es desenvolupa el Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5.183 de 24/01/2006), clubs esportius d'elit i esportistes que les federacions nacionals o autonòmiques proposen pel seu especial interés esportiu.

SERVEIS QUE ES PRESTEN

L'objectiu primordial és donar la major informació a l'esportista i entrenador o entrenadora de la valoració realitzada de cara a obtindre els millors resultats esportius possibles. Per a això es té en compte:

- Anàlisi i interpretació dels resultats.

- Assessorament per part dels diferents professionals que integren els serveis esmentats.

- Quantificació i planificació de l'entrenament.

- Esport i nivell de competició.


 

TIPUS DE PROVES

A) RECONEIXEMENT MÈDIC-ESPORTIU BÀSIC:

o Analítica sanguínia.

o Enquesta mèdic-esportiva.

o Anamnesis.

o Exploració física.

o Electrocardiograma basal.

o Determinació de la composició corporal i somatotip, mitjançant valoració antropomètrica.

B) PROVA D'ESFORÇ:

- Es pot realitzar en tapís rodant (treadmill) , cicloergòmetre o remoergòmetre.

- Amb anàlisi de gasos i electrocardiograma d'esforç.

- Determinació de llindars ventilatoris, VO2màx. i VAM.

- Informe de resultats.

C) PROVES DE CAMP

Valoració d'indicadors del rendiment i de la condició física específica mitjançant proves de camp dissenyades en funció de les característiques de cada esport, adequades al nivell competitiu de cada esportista i coordinades amb les necessitats dels entrenadors o entrenadores.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I CONTACTE

La sol·licitud dels serveis de suport a l'esportista ha de fer-la l'entrenador o entrenadora de l'esportista d'elit, programa de tecnificació, federació o club esportiu en què està integrat l'esportista.

Direcció: Centre de Tecnificació d'Alacant

C/ Foguerer Ramón Gilabert Davó, s/n

03005 – Alacant

Horari d'oficines: Dilluns de 8 a 13 hores i de 15:30 a 21:30 hores.

Dimarts de 16 a 21:30 hores.

Dimecres de 17 a 20 hores.

Dijous de 16 a 21 hores.

Divendres de 17 a 20 hores.

Correu electrònic: dep.ali_dgd@gva.es

garcia_manver@gva.es

Telèfon: 965 24 00 94 - 96591 05 72

Equip: Enrique Más Prieto, metge

Alejandra Adrián Pastor, infermera

Rafael Gomis Torralba, fisioterapeuta

Laura Guerrero Rodríguez, auxiliar administrativa

Manuel García Vercher, coordinador serveis de suport a l'esportista

Documents associats:

- Imprès de sol·licitud