novetats

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS LOCALS ORGANITZADORES DE COMPETICIONS INTERMUNICIPALS DINS DELS "XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana"

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS LOCALS ORGANITZADORES DE COMPETICIONS INTERMUNICIPALS DINS DELS "XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana"

Per a la XXXVII a edició dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (JECV), la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha aprovat les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes amb l'objecte de subvencionar els ajuntaments i determinades entitats d'àmbit local per a fomentar i organitzar la competició intermunicipal dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de les diferents modalitats esportives.

Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats locals, els organismes o entitats públiques vinculades o dependents de l'Administració local, el capital o dotació social de les quals pertanga íntegrament a una o diverses entitats locals, amb competència en matèria d'esport, i que organitzen les competicions intermunicipals sempre que complisquen els requisits que es publiquen en aquesta resolució, entre els quals es troba que la competició se celebre dins del període de l'1 de setembre del 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de gener de 2019. Per a més informació, caldrà seguir el següent enllaç:

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2018, del director general d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a les entitats locals que organitzen competicions intermunicipals dins dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.