Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial
28 de març de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Projecte de Decret __/2019 del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament dels centres superiors d'Ensenyaments Artístics de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana i s'aproven les comissions de treball intercentres del dit institut.
 
2. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial
21 de març de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Repartiment de l'increment addicional del 0,25% de la massa salarial.
 
2. Torn obert de paraula.
 

Resultat del sorteig públic de la lletra per a l'admissió de l'alumnat curs 2019/2020

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
14 de març de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1.Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el 20 de setembre de 2018.
 
2. Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual es regula l'organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.
 
3. Torn obert de paraula.
 

Anunci del sorteig públic de la lletra de prioritat per a resoldre els empats en el procediment d'admissió de l'alumnat...

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
4 de març de 2019.
 
Temes a tractar:


1. Constitució de la Mesa Sectorial d'Educació una vegada finalitzat el procés electoral sindical de desembre de 2018.

Anar a convocatòria.

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació

 
Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
28 de febrer de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el 13 de setembre de 2018.
 
2. Projecte de decret __/2019, pel qual s'estableixen els ensenyaments i el currículum d'idiomes de règim especial de la Comunitat Valenciana.
 
3. Torn obert de paraula.
 

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
12 de febrer de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Informació sobre la catalogació de llocs per al concurs general de trasllats de 2019.
 
2. Torn obert de paraula.

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
31 de gener de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents ordinaris sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià. 
 
2. Torn obert de paraula.
 

Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació.
24 de gener de 2019.
 
Temes a tractar:
 
1. ORDRE de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. (Continuació de les meses sectorials de 20 de desembre de 2018 i 17 de gener de 2019)
 
2. Torn obert de paraula.
 
 
Mostrant 1 - 10 de 151 resultats
Articles per pàgina 10
de 16