Visualització de contingut web

Projectes de Formació en centres

PROJECTES DE FORMACIÓ EN CENTRES, GRUPS DE TREBALL I SEMINARIS 2019/2020

Sol·licitud de les modalitats formatives

  • Termini

El tràmit de sol·licitud començará a les 09.00 hores del dia 11/11/19 i finalitzarà el dia 25/11/19 a les 23.59 hores.
  • Tramitació telemàtica: 

Accés al tràmit

  1. El/la coordinador/a de l'activitat formativa (CAF) accedirà al tràmit «Programa anual de formació» - «Seminari/grup de treball/projecte», l'omplirà i presentarà la sol·licitud. 
(Per accedir al tràmit caldrà que, en el tràmit del PAF del centre, la persona estiga gravada com coordinadora d'una activitat formativa).
  1. La secretaria del centre certificarà les activitats formatives, en accedir al tràmit «Programa anual de formació» - «Activitats formatives»
 
  • Centres sense accés a ITACA 

El/la coordinador/a de l'activitat formativa (CAF) descarregarà el document corresponent a l'activitat formativa que desitge desenvolupar:
Una vegada omplit i signat, l'escanejarà i enviarà al correu gestio_paf@gva.es, juntament amb la documentació requerida al punt Seté a.2) de la resolució de convocatòria.
  • Plantilla i orientacions per a la presentació del grup de treball