Visualització de contingut web

Acord d'interins

Acord d'interins (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 30 de novembre de 2010)

Per a complir al que establix l'article de l'Orde 15/2017, de 10 d'abril, el dimarts 26 de setembre de 2017 s'incorporarà a les borses d'interins als participants en els procediments selectius que no es trobaven en els supòsits d'incorporació directa: que hagueren superat la fase d'oposició completa sense obtindre plaça o hagueren superat la primera prova (part A + B). Només s'incorporarà a aquells que hagen realitzat les dos parts que consta la primera prova i hagen sigut qualificats com presentats, de totes les especialitats convocades a excepció de Cuina i Pastisseria i Perruqueria. El termini per a activar-se en la petició telemàtica d'adjudicacions contínues anirà desde les 12 h del dia 26 de setembre de 2017 fins a les 12 h del dia 29 de setembre de 2017.

Incorporació a les borses

Incorporació a les bosses dels participants de les oposicions convocades per l'Orde 15/2017, de 10 d'abril, que no han superat la primera prova (part A + B) de la fase d'oposició de l'especialitat per la qual es van presentar.


Per a realitzar reclamacions a les llistes de professorat interí dels cossos de mestres, professors d'Educació Secundària, professors Tècnics de Formació Professional, així com al professorat de religió dels centres públics dependents de la Generalitat Valenciana, llistes publicades en el pla per a la capacitació en valencià d'estiu de 2017, es realitzaran telemàticament al correu següent:

Per a qualsevol consulta, aclariment o informació, pot contactar telefònicament amb els números següents:

  • 961-970-855
  • 961-970-664
  • 961-970-656
  • 961-970-660