Visualització de contingut web

Proves lliures per a l´obtenció del títol de Graduat en ESO

En el curs acadèmic 2016-2017, es realitzarà una única convocatòria en el mes de juny. Per a presentar-se a la prova, les persones aspirants acreditaran la seua identitat per mitjà de DNI o NIE, en el cas d'estrangers residents. Podran inscriure's aquelles persones que complisquen, almenys, 18 anys l'any natural de la convocatòria. La formalització de la matrícula es realitza en les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, del 4 d'abril al 5 de maig de 2017.

A partir del curs acadèmic 2017-2018, les dues convocatòries de la prova es realitzaran en els mesos de febrer i juny.

Enllaç a la inscripció en la prova de la convocatòria de juny de 2017

 

Visualització de contingut web

Proves lliures per a l'obtenció del títol de Batxillerat