Visualització de contingut web

Proves lliures per a l´obtenció del títol de Graduat en ESO

Es realitzaran dos convocatòries anuals en els mesos de juny i octubre. Per a presentar-se a la prova, els aspirants acreditaran la seua Identitat per mitjà de DNI o NIE, en cas d'estrangers residents. Podran inscriure's aquelles persones que complisquen, almenys, 18 anys l'any natural de la convocatòria. La formalització de la matrícula es realitza en les direccions territorials d'Educació, durant el mes d'abril per a la convocatòria de juny, I en la segona quinzena d'agost i primera setmana de setembre, per a la convocatòria d'octubre.

 

Visualització de contingut web

Proves lliures per a l'obtenció del títol de Batxillerat